9/10 - 28 beoordelingen

GPI

Er is een nieuwe certificering op het gebied van veiligheid in het leven geroepen: GPI. GPI is de afkorting voor Generieke Poortinstructie. Er zijn 3 GPI's: de GPI B&U (voor Burgerlijke en Utiliteitsbouw), de GPI Infra (voor grond-, weg- rail- en waterbouw) en de GPI Installatie (voor monteurs en installateurs die zowel voor B&U, Infra en op projecten voor bestaande bouw komen).  

Vanaf 1 april 2019 is dit verplicht op sommige bouwplaatsen. Als u op een project werkzaam bent waar GPI verplicht is, dan kunt u dit met uw contactpersoon bespreken. Samen zorgen we ervoor dat de uitzendkracht voldoet aan de certificering. 

Voor wie geldt de GPI?

De GPI is sinds 1 april 2019 verplicht. Vanaf die datum moeten alle medewerkers van (hoofd)aannemers, onderaannemers, uitzendkrachten, toeleveranciers die werkzaamheden verrichten op de bouwplaats (na het passeren van het veiligheidsinstructiebord) bij alle projecten hun GPI hebben gehaald om toegang te krijgen tot de bouwplaats. Aan de poort wordt gecontroleerd of een medewerker in het bezit is van het certificaat van de vereiste GPI (B&U, Infra of Installatie).  

Bezoek van een bouwplaats

Als u alleen op bezoek komt (altijd onder begeleiding), hoeft u de GPI niet te volgen. Wél is het advies, om naast het opvolgen van de aanwijzingen van uw begeleider, vooraf de Veiligheidsfilm voor bezoeker bouwplaats te bekijken over de veiligheidsrisico's en veiligheidsregels op de bouwplaats. Deze film vindt u HIER. U kunt worden gevraagd een formulier te ondertekenen waarin u verklaart de Veiligheidsfilm bezoeker bouwplaats te hebben gezien.  

Afleveren op een bouwplaats

De GPI is verplicht bij levering/afgifte op de bouwplaats of verkeersafzetting (achter het bord met de veiligheidsinstructie). De GPI is niet verplicht bij afgifte buiten het hek van de bouwplaats.  

(Toe)leverancier, transporteur, chauffeur, bijrijder

GPI is verplicht voor deze mensen. Iedereen die werkzaamheden (kort- of langdurend) op een bouwlocatie verricht moet in het bezit zijn van een GPI-certificaat. Goederen afleveren, laden en lossen zijn ook (risicovolle) werkzaamheden. Daarbij gebeuren nog veel incidenten zoals aanrijding. Iedereen moet bijdragen aan het verbeteren van de veiligheidscultuur. Welke GPI er gedaan moet worden hangt af van de bouwlocatie waar u het eerst of het meeste komt. Het gaat erom dat er 'een' GPI wordt gehaald. Bouwbedrijven zullen dat altijd accepteren. De GPI Installatie is de meest uitgebreide GPI gericht op alle type bouwlocaties. 

Werkvoorbereider, projectleider, inspecteur, adviseur

Ook voor deze mensen is GPI verplicht. Iedereen die werkzaamheden (kort- of langdurend) op een bouwlocatie verricht moet in het bezit zijn van een GPI-certificaat. Werk voorbereiden, overleggen, adviseren en coördineren zijn ook werkzaamheden. Iedereen moet bijdragen aan het verbeteren van de veiligheidscultuur. U heeft daarin wellicht ook een voorbeeldfunctie. Welke GPI er gedaan moet worden hangt af van de bouwlocatie waar u het eerst of het meeste komt. Het gaat erom dat er 'een' GPI wordt gehaald. Bouwbedrijven zullen dat altijd accepteren. De GPI Installatie is de meest uitgebreide GPI gericht op alle type bouwlocaties. 

GPI en werken voor een uitzendbureau

Voor uitzendkrachten die werkzaam zijn op de bouw is GPI ook verplicht. JobXion is verantwoordelijk voor het kopen van inlogcodes. De inkoop wordt niet doorberekend aan de uitzendkracht. Dat is net een stukje extra service, die wij graag verlenen. 

Registratie GPI

Werkgevers of opdrachtgevers kunnen resultaten van behaalde poortinstructies altijd opzoeken en inzien, bijvoorbeeld in het Register GPI. De werkgever of opdrachtgever ziet in het register GPI alleen de naam en geboortedatum en of iemand de toets heeft behaald. Een jaar nadat de registratie is verlopen, worden de gegevens verwijderd of eerder als de werknemer dat aangeeft.  

Meld uw vacature aan

Top