9/10 - 28 beoordelingen

Cao kleinmetaal

Cao Metaal en Techniek

Cao Metaal en Techniek staat voor de cao die geldt voor de metaalbewerkingsbedrijven, installatiebedrijven, isoleerbedrijven, goud- en zilversmeden en de carrosseriebedrijven. De bedrijfstak Metaal en Techniek vertegenwoordigt in totaal circa 27.500 ondernemingen met circa 330.000 werknemers en is hiermee een van de grootste cao's in Nederland. De cao staat ook wel bekend als de cao metaaltechniek of de cao kleinmetaal. De officiële naam is echter cao Metaal en Techniek. 

Nieuwe Cao Klein Metaal

De huidige cao Metaal en Techniek is op 31 mei 2019 afgelopen. In april zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao gestart. FWT, de Federatie Werkgeversorganisaties in de Techniek, voert de onderhandelingen namens de werkgevers.

Eindbod cao

De CAO heeft een looptijd van 24 maanden: van 1 juni 2019 tot 1 juni 2021. 

Loonmutaties

  • 3,00% loonsverhoging per 1 september 2019
  • 2,00% loonsverhoging per 1 mei 2020
  • 1,00% loonsverhoging per 1 januari 2021 

Arbeidsvoorwaarden

  • De werkgevers stellen voor het advies d.d. 9 mei 2019 van de commissie structuur jeugdlonen te volgen.
  • De wekelijkse schooldag wordt ook doorbetaald aan leerlingen van MBO niveau 3 en 4 (artikel 72).
  • De VPL premie zal betrokken worden bij de onderhandelingen over de bedrijfstakpensioenregelingen die moet gaan gelden vanaf 1 januari 2020.

Meer info vind u HIER

Meld uw vacature aan

Top