9/10 - 28 beoordelingen

Fasensysteem

Wat is het fasensysteem?

Met het fasensysteem wordt, in de uitzendbranche, het rechtspositiesysteem uit de cao voor uitzendkrachten bedoeld. Zowel de cao van de NBBU als de cao van de ABU kennen sinds 1 juli 2015 met ingang van de nieuwe Wet werk en zekerheid een gelijke fasetelling. 

Verschillende soorten van het fasensysteem

Het fasensysteem uit de cao voor uitzendkrachten van de NBBU kent 4 fasen, 1 t/m 4. Wij noemen hier alleen de NBBU fasen. 

Fasen NBBU

Fase 1

Fase 1 geldt gedurende de eerste 26 gewerkte weken. Voor de telling van de weken maakt het niet uit hoeveel uren in de week de uitzendkracht werkt. In fase 1 geldt het uitzendbeding: als de uitzendkracht niet werkt, ontvangt hij of zij geen loon. Bovendien ontvangt hij of zij alleen loon over de gewerkte uren. 

Fase 2

Na 26 weken volgt fase 2. Deze duurt 52 gewerkte weken. Ook in fase 2 is het uitzendbeding van toepassing. Bij een onderbreking tussen twee uitzendovereenkomsten van 26 weken of langer, begint de telling van de gewerkte weken opnieuw in fase 1. Na fase 2 volgt fase 3. 

Fase 3

In fase 3 volgt een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd: dit is een contract met een begin- en einddatum. Deze fase duurt maximaal 4 jaar waarin maximaal 6 contracten voor bepaalde tijd mogen worden aangegaan. Dit is dus vergelijkbaar met het reguliere arbeidsrecht. 

Er is sprake van een loondoorbetalingsplicht gedurende de looptijd van de uitzendovereenkomst. Dat houdt dat het loon wordt doorbetaald op o.a. feestdagen en bij het wegvallen van werk. Dit geldt dus ook voor het te betalen tarief. Wanneer de uitzendkracht 6 maanden of langer niet voor dezelfde uitzendorganisatie heeft gewerkt, wordt er gestart met fase 1. 

Op een fase 3 contract is het uitzendbeding niet van toepassing. De  uitzendovereenkomst loopt af op de einddatum van het contract. Na deze fase volgt fase 4. 

Fase 4

Als fase 3 is voltooid en de werkzaamheden binnen 6 maanden worden voortgezet of er een nieuwe uitzendovereenkomst wordt aangegaan, dan volgt fase 4. Dit is simpelweg een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook in fase 4 is er geen sprake van een uitzendbeding. Bovendien heeft de uitzendkracht recht op loondoorbetaling bij feestdagen en bij het wegvallen van werk. 

Wanneer, tijdens een fase 4 uitzendcontract, het werk wegvalt, dan is JobXion verplicht passend en vervangend werk te zoeken en aan te bieden aan jou. Dit zal de uitzendkracht moeten accepteren als het werk zich op gelijk, of ten hoogste twee niveaus lager bevindt dan de oude functie. Als JobXion geen passend werk kan aanbieden, wordt het loon doorbetaald ter hoogte van je laatst verdiende loon. 

Dus na maximaal 5,5 jaar ontstaat het recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Meld uw vacature aan

Top