9/10 - 28 beoordelingen

Flexwet

Wat is de flexwet?

FlexWet is een afkorting van De Wet Flexibiliteit en Zekerheid. Deze wet is in 1999 ingegaan en regelt een aantal aspecten van het arbeidsrecht op het gebied van flexibele arbeidsverhoudingen. De bedoeling, zoals de naam ook aangeeft, is een juiste balans vinden tussen flexibiliteit (voor de werkgevers) en zekerheid (voor de werknemers). 

Periode- en ketensysteem

Het belangrijkste dat in deze wet geregeld wordt, is het rechtspositiesysteem. Binnen een periode van 24 maanden mogen werkgevers en werknemers maximaal 3 tijdelijke contracten sluiten. Het vierde contract (of als de 24 maanden zijn overschreden) is automatisch een vast dienstverband. In sommige cao’s wordt afgeweken van deze telling.

Meld uw vacature aan

Top