9/10 - 28 beoordelingen

Inlenersbeloning

Wat is de inlenersbeloning?

Inlenersbeloning is een term uit de cao voor uitzendkrachten van de ABU (ook wel loonverhoudingsvoorschrift genoemd). Voorheen liet de cao het uitzendbureau gedurende de eerste 26 weken van een plaatsing de keuze: ofwel de beloningsregeling uit de ABU-cao wordt toegepast, ofwel de inlenersbeloning geldt vanaf dag 1. Binnen de cao voor uitzendkrachten van de NBBU wordt deze beloning vanaf dag 1 gehanteerd. JobXion valt onder de NBBU. 

Aspecten van de inlenersbeloning

Hieronder wordt verstaan: de bij de inlener geldende of wettelijk verplichte beloningsregeling of cao. Uitzendkrachten die onder de inlenersbeloning vallen hebben dus dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in vaste dienst zijn bij het inlenende bedrijf. De volgende aspecten vallen onder de inlenersbeloning: 

  • het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld;
  • ATV / ADV;
  • toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren;
  • initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald;
  • onkostenvergoedingen;
  • periodieken.

Meld uw vacature aan

Top