9/10 - 28 beoordelingen

VCU

VCU-certificering

U bent wellicht VCA gecertificeerd. Wij vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan de veiligheid en gezondheid van de uitzendkrachten op de werkvloer. Met onze VCU-certificering tonen wij aan dat ons VG-beheersysteem op orde is. 

Wat is een VCU-certificering?

VCU is de Veiligheids Checklist Uitzendbureaus. Door middel van audits vindt er periodiek een toetsing plaats door een gecertificeerde organisatie, die toetst op:

  • werkwijze en beleid conform VCU werkwijze;
  • selectie, gegevens- en documentenbeheer van de uitzendkracht;
  • voorlichting en instructie aan de uitzendkracht. 

Voor wie?

We weten dat VCU-certificering van groot belang is of zelfs een vereiste. Onze uitzendkrachten werken immers in een risicovolle omgeving en voeren werkzaamheden uit met een verhoogd risico. Denkt u hierbij aan onderhouds- of constructiewerkzaamheden die plaatsvinden in werkplaatsen, fabrieken, op bouwterreinen en bij installaties. Onze medewerkers zijn in het bezit van een VCU-certificaat. 

Certificering JobXion

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). De NBBU is dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Zij behartigen de belangen van ruim 1.000 brede dienstverleners in de flexbranche: uitzendbureaus, payroll ondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt. JobXion is NBBU-gecertificeerd en voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van de brancheorganisatie. Dit gaat bijvoorbeeld om veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies en belastingen. Jaarlijks krijgen wij verschillende audits om te checken of wij nog steeds de eisen voldoen. 

JobXion is blij met deze samenwerking en trots op de certificering. De normen vanuit de NBBU bestaan uit twee delen. Het eerste deel betreft het op orde hebben van de eigen (financiële) administratie volgens wet- en regelgeving. Het tweede deel betreft de dienstverlening. We beschikken ook over het SNA-Keurmerk. Een waarborg dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten. Goed geregeld dus, al zeggen we het zelf.

Meld uw vacature aan

Top